Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013

Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013

Јавно мислење /Парламент /Публикација

Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013 – фреквенции

Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013 – демографија

Перцепции на јавноста за работата на Собранието на РМ – 2013

Share