Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

Блог или веб коментар /Блогови и соопштенија /ЕУ интеграција /Публикација

По изборите ни следи долг процес на општествена консолидација и враќање на патеката која Македонија ја зацрта по осамостојувањето. Ова е од есенцијално значење знаејќи дека реформите кои се бараат од Македонија се суштински и бараат општ консензус за да можат соодветно да се спроведат. Пред сѐ мислам на оние поврзани со борбата против корупцијата, посебно онаа на високо ниво. Евентуалниот недостаток на политичка волја за спроведување на истите, ќе доведе до уште поголема криза и комплетно запирање на процесот на интеграција на Македонија.

Целосниот текст на Зоран Нечев за Дојче Веле може да го најдете на следниот линк:

Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

Патот кон ЕУ не е затрупан, но ќе биде потрнлив од претходно

Share