Патоказ кон подобрување на перцепциите за распространет на корупцијата: имплементирање на правилата почнувајќи од врвот

Патоказ кон подобрување на перцепциите за распространет на корупцијата: имплементирање на правилата почнувајќи од врвот

Антикорупција /Добро владеење /Мемо за јавна политика /Парламент

Патоказ кон подобрување на перцепциите за распространет на корупцијата: имплементирање на правилата почнувајќи од врвот

Патоказ кон подобрување на перцепциите за распространет на корупцијата: имплементирање на правилата почнувајќи од врвот

Share