Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение /Транспарентност

Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Партиска книшка или вистински квалификации – што е пресудно за вработување на високо раководни позиции?

Share