Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

Блог или веб коментар /Блогови и соопштенија /Парламент /Публикација

Ниедна пратеничка група засега не презеде иницијатива да предложи претседател, кој пак според член 66 на Деловникот е единствениот кој може да свика седница. Собранието во моментов сѐ уште се наоѓа во продолжена конститутивна состојба и не може да преземе ниедна активност…Тоа што нашите нови пратеници забораваат е дека Македонија е парламентарна демократија – тоа значи дека извршната власт го извлекува својот легитимтет од законодавната власт (парламентот) и е одговорна пред неа.

Блог на Влора Речица за Дојче Веле: Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

Ништо не ги спречува пратениците сами да го конституираат Собранието

Share