Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

Антикорупција /Добро владеење /Јавна администрација /Соопштение

Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

Ниту едно јавно претпријатие не поминало на испит кај ДЗР

Share