Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија

  Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија

  Анализи /Антикорупција /Добро владеење /Мемо за јавна политика /Област /Публикација

  Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија ги има следните цели:

  -Да се проценат експертските мислења за состојбата со корупцијата во Македонија

  – Да се обезбеди експертска евалуација за работата на различни државни институции кои имаат овластувања во борбата со корупцијата

  – Да се обезбеди експертската евалуација за работата и составот на Државната комисија за спречување на корупцијата (ДКСК)

  Целосниот документ може да го најдете на следниот линк:  http://idscs/zaklucoci%20od%20ekspertska%20fg%20za%20antikorupcija%20idscs.pdf

  Мислења и ставови за состојбата со корупцијата и работата на антикорупциските институции во Македонија

  Share