Македонските демократски изгледи и Германија

Македонските демократски изгледи и Германија

Блог или веб коментар /Блогови и соопштенија /Добро владеење /Надворешни работи /Област /Публикација

Институтот за демократија почна соработка со Дојче Веле сервис на македонски јазик во рамки на која членовите на ИДСЦС два пати месечно ќе објавуваат блогови со свои анализи, ставови и мислења на страницата на медиумот.
Пред вас е првиот текст на Марко Трошановски, претседател на ИДСЦС во кој се осврнува на улогата на Германија во „македoнските работи“.

Првиот блог може да го најдете на следниот линк:

Македонските демократски изгледи и Германија

Македонските демократски изгледи и Германија

Share