Кредибилната перспектива за проширување за Западен Балкан низ призмата на Берлинскиот процес

Кредибилната перспектива за проширување за Западен Балкан низ призмата на Берлинскиот процес

Бриф за јавна политика /ЕУ /ЕУ интеграција /Регион

Документ за јавна политика:

Кредибилната перспектива за проширување за Западен Балкан низ призмата на Берлинскиот процес

Автори: Зоран Нечев од Институт за демократија, Јелица Миниќ од European Movement, Аднан Черимагиќ, Клодјан Сеферај од Open Society Foundation for Albania

Кредибилната перспектива за проширување за Западен Балкан низ призмата на Берлинскиот процес

Share