Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  ЕУ интеграција /Идентитет /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Публикација

  Korica-MK-kredibilitet

  Наодите од анализата „Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање“ изработена од Зоран Нечев и Христијан Петрушев од ИДСЦС укажуваат дека најголемиот процент на испитаници (44,3%) не се задоволни од напорите кои ЕУ ги презема во улога на медијатор во политичката криза во Македонија. Според истражувањето, мнозинството од испитаниците (58.5%) воопшто не се запознаени со извештајот на Прибе.

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  Кредибилитетот на Европската Унија во Македонија е доведен во прашање

  Share