Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

Бриф за јавна политика /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Публикацијата го анализира спроведувањето на процесот на Проценка на влијание на регулатива во повеќе држави и ги лоцира добрите практики што ја прават оваа алатка незаобиколна при носењето на квалитетни и долгорочни одлуки. Потребните решнија за проблемите се лоцирани во повеќе странски системи како Обединетото Кралство и Чешка, Мексико, Германија и Шведска.

Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

Компаративни добри практики на примена на ПВР и можности за нивна имплементација во Македонија

Share