Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарните избори

Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарните избори

Избори /Јавно мислење /Област /Парламент /Публикација

Институтот за демократија во периодот од 22 март до 6 април 2014 година спроведе истражување на јавното мислење во врска со прашања кои се однесуваат со можноста на граѓаните слободно да го изразат својот став на изборите и рејтинзите на политичките партии во Република Македонија пред предвремените парламентари избори кои треба да се одржат на 27 април 2014 година.

Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарните избори 

Истражување на јавното мислење во врска со предвремените парламентарните избори

Share