Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

Добро владеење /Инфографик /Јавна администрација /Транспарентност

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени.

Инфографик: 5% од директорите и 1/3 од управните одбори се жени

Share