Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

Eтнички прашања /Граѓанско општество /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење

http://

 

Инфографик: Што мислат граѓаните за Законот за употреба на јазиците

Share