Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

Добро владеење /Инфографик /Јавна администрација /Транспарентност

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

Инфографик: Само половина од именуваните лица во агенциите, комисиите и претпријатијата имаат доставено CV

Share