Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

Извештај од испитување на јавното мислење /Инфографик /Парламент

Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

Инфографик: Перцепции на граѓаните за работата на Собранието

Share