Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Анализи /Граѓанско општество /Еднаквост /Извештај од набљудување /Социјални прашања

  image (26)

  Извештај од наодите на самоевалуацијата на граѓанските здруженија и впишани во регистарот на Mинистерството за труд и социјална политика кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Извештај од самоевалуацијата на граѓанските здруженија кои извршуваат активности во полето на социјалната работа

  Share