Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

Анализи /Извештај од набљудување /Медиуми и комуникации /Парламент

sobranie-med

Четврти извештај за медиумското известување за Собранието кој се однесува на периодот од 1 август до 31 октомври 2016 година.

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

Извештај од набљудување на медиумското известување за работата на Собранието (август – октомври 2016)

Share