Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (септември-декември 2017)

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (септември-декември 2017)

Добро владеење /Извештај од набљудување /Парламент

Извештај од набљудување и оценување на парламентарната дебата во периодот од септември до декември 2017 година.

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (септември – декември 2017)

Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (септември-декември 2017)

Share