Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули-декември 2019)

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули-декември 2019)

    Извештај од набљудување /Парламент

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули-декември 2019)

    Извештај од набљудувањето на квалитетот на дебатата во Собранието (јули-декември 2019)

    Share