Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

Добро владеење /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавна администрација /Јавно мислење

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата – декември 2018

Извештај од анкета за проценка на влијание на регулативата

Share