Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Анализа на јавни политики /Анализи /Децентрализација /Локална самоуправа /Публикација /Социјални прашања

zbirka-sc

Збирка на анализи на програмите за социјална заштита (оперативни и акциски планови) на општините Велес, Куманово и Пробиштип. Извештаите се структуирани како документи за јавни политики и со тоа нудат практични препораки за подобрување на воочените слабости при спроведувањето на програмите за социјална заштита кои можат да бидат особено корисни за креаторите на јавни политики и донесувачи на одлуки на локално ниво.

Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Збирка на мониторинг извештаи: Социјална заштита и вклученост на локално ниво

Share