Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Бриф за јавна политика /ЕУ интеграција /Парламент /Политички систем

Преку анализирање на формалниот и неформалниот политички дијалог во Македонија, односно во Собранието и преку лидерските средби и средбите на партиските раководства, овој краток документ ги истражува начините кои можат да доведат до зацврстување на политичкиот дијалог со цел навремено донесување на законодавството поврзано со ЕУ во пресрет на започнувањето на пристапните преговори.

Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Зацврснување на политичкиот дијалог во пресрет на преговорите на Македонија за членство во ЕУ

Share