Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

Антикорупција /Добро владеење /Мемо за јавна политика /Парламент

Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

Закон за јавни набавки: (анти)корупциски одредби и ризици

Share