Заедно за Евроатлантската перспектива- поделени во перцепцијата за посветеноста

Заедно за Евроатлантската перспектива- поделени во перцепцијата за посветеноста

ЕУ интеграција /Јавно мислење /НАТО /Област /Публикација

Македонскиот центар за меѓународна соработка (МЦМС) и Институтот за демократија (ИДСЦС) во јули 2012 г. спроведоа истражување за ставовите на граѓаните за надворешната политика на Република Македонија и односите со Европската Унија (ЕУ), што се состои од прашања кои се однесуваат на стратешката ориентација на Македонија во надворешната политика и постигнувањата на Владата на тој план, како и на процесот на интеграцијата во Европската Унија.

Заедно за Евроатлантската перспектива

Заедно за Евроатлантската перспектива- поделени во перцепцијата за посветеноста

Share