Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

Целата публикација е достапна на следниот линк: ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР MK1