Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

    Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

    Бриф за јавна политика /ЕУ /Парламент

    ЕФЕКТИВЕН СОБРАНИСКИ НАДЗОР? ОТСЛИКУВАЊЕ НА РЕАЛНОСТА ВО ПРОЦЕСОТ НА ПРАВНА ХАРМОНИЗАЦИЈА СО ЕУ

    Ефективен собраниски надзор? Отсликување на реалноста во процесот на правна хармонизација со ЕУ

    Share