Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

Анализи /ЕУ интеграција /Монографија, аналитички книги и длабински извештаи /Област /Публикација /Регион

Во рамките на неодамна завршениот проект „Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото“ Институтот за демократија СОЦИЕТАС ЦИВИЛИС Скопје со финансиска помош на швајцарската агенција за развој и соработка во рамките на регионалната програма за поддршка на истражувања ја издаде публикацијата „Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото“

Публикацијата дава длабинска анализа на состојбите со правосудските реформи во Босна и Херцеговина, Црна Гора, Србија, Косово и Македонија. Истовремено посветувајќи му дополнително внимание на целокупниот реформски процес на евроинтеграција и влијанието на препораките од страна на Европската Унија врз домашното законодавство.

Европеизација на Западен Балкан преку имплементација на правото

Share