Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Mеѓународни односи /Анализи /Бриф за јавна политика /ЕУ интеграција

  trst

  Документот ги анализира резултатите од рамката на Берлинскиот процес. Ги вреднува напредокот направен во однос на политиките како оние за младинска соработка, за инфраструктурно поврзување и билатералните прашања.

  Автор на документот за јавни политики се Зоран Нечев од ИДСЦС, Гентиола Мадхи, Аднан Черимагиќ и Јован Ничиќ.

  The Berlin Process. What worked and what did not work? And why?

  Документ за јавни политики: Што се оствари, а што не од Берлинскиот процес? И зошто?

  Share