Документ за јавни политики: Берлински процес и како договорите да станат поефективни и поефикасни

Документ за јавни политики: Берлински процес и како договорите да станат поефективни и поефикасни

ЕУ интеграција /Публикација

За досегашните достигнувања во Берлинскиот процес и препораките за подобрување на соработката меѓу државите од Западен Балкан и ЕУ прочитајте го краткиот документ за јавни политики на англиски јазик:

The Berlin Process and regional cooperation in the Western Balkans: How to make agreements more effective and efficient

Документ за јавни политики: Берлински процес и како договорите да станат поефективни и поефикасни

Share