„Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

„Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

Блог или веб коментар /Блогови и соопштенија /Граѓанско општество /Област /Публикација

Блог на Јане Димески од ИДСЦС за Дојче веле: Непрецизноста при определувањето кои од овие организации или проекти се етикетираат како „болни“ и недавањето на јасни критериуми за тоа што се смета за „болест“ може да се сметаат во оваа фаза за целосно лични и субјективни…Ваквото генерализирање на „дијагнозата“ овозможува пресумпција на вина на сите организации дека се „инфицирани“ од фамозниот вирус и дека треба да одат на тестирање кај единствениот „доктор“ кој според нејасните критериуми ќе одлучи дали се „здрави“, дали се „за лечење“ или се „неизлечиви“.

„Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

„Десоросоизација“: Да очекуваме напреден закон со назадна примена

Share