Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

  Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

  Анализи /Избори /Прирачник /Публикација

  Институтот за демократија „Социетас Цивилис“ во соработка со Фондацијата Конрад Аденауер го изработи Второто дополнето издание на Прирачникот за парламентарните избори во Република Македонија во 2016. Во прирачникот можете да ги добиете сите релевантни информации за изборниот процес, легислативата, начинот на гласање изборниот модел, за листите на партиите и нивните носители како и за причните кои доведоа до овие предвремени парламентарни избори.

  Дополнетото издание ги вклучува и крајните резултати од спроведените избори, распределбата на мандатите и оценките за спроведувањето на изборите од страна на партиите учесници како и на релевантните набљудувачки мисии и организации.

  Во прирачникот се обработени и сите досегашни изборни циклуси од прогласувањето на независноста до денеска.

  На следните линкови прирачникот е достапен на македонски, албански и англиски јазик.

  Прирачник за Парламентарни избори во Република Македонија 2016 година – второ дополнето издание 

  Manual për Zgjedhjet Parlamentare në Republikën e Maqedonisë 2016 – еdicioni i dytë i përditësuar

  The Republic of Macedonia’s 2016 Parliamentary Elections Handbook – second updated edition

  Второ дополнето издание на Прирачник за парламентарни избори – 2016

  Share