Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Антикорупција /Видео /Добро владеење /Јавна администрација

Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Влог: Со промена на Законот за јавни претпријатија до поквалитетни услуги

Share