Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Видео /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Влог – Квалитетот на јавните претпријатија зависи од квалитетот на луѓето кои ги управуваат

Share