Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Видео /Добро владеење /Јавна администрација /Транспарентност

Јавните претпријатија се важни и затоа е потребно да ги водат квалитетни луѓе. Промената на Законот за јавни претпријатија треба да гарантира дека ќе се изберат луѓе со соодветни способности наместо услови, затоа што граѓаните заслужуваат квалитетни услуги.

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Влог – Како до промена? Да ги избереме најдобрите за јавните претпријатија

Share