Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

    Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

    Бриф за јавна политика /Добро владеење /Регион

    Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

    Влијанието на Ковид-19 на владеењето и демократскиот надзор: Случаите на Албанија, Косово и Северна Македонија

    Share