Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

Антикорупција /Видео /Добро владеење /НАТО /Парламент

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

 

Видео: Северна Македонија во НАТО: Шанса за зголемена надзорна улога на Собранието

Share