Видео повик за швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

Видео повик за швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

Видео /Парламент

Видео повик: Швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

 

Видео повик за швајцарска стипендиска програма за вработени во Собрание 2020/21

Share