Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

Медиуми и комуникации /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Целосниот документ Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор може да го најдете на следниот линк: http://idscs/број-49/pm-49.pdf

Број 49: Делиберација во јавниот и медиумскиот простор

Share