Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

Јавна администрација /Локална самоуправа /Наука и истражување /Област /Политичка мисла /Публикација

Целосниот документ Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа може да го најдете на следниот линк: http://idscs/uploads/2015/06/pm-48.pdf

Број 48:Реформи во Јавната администрација и локална самоуправа

Share