Бојкот на Собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

Бојкот на Собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

Јавно мислење /Област /Парламент /Публикација

Извештајоз од јавното мислење за опозицискиот бојкот, политичкиот дијалог и меѓуетничката состојба во Република Македонија може да го најдете на следниот линк:

Бојкот на Собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

 

Бојкот на Собрание, политички дијалог и меѓуетнички дијалог

Share