Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

Безбедност /Бриф за јавна политика /ЕУ интеграција /Регион

Документ за јавна политика:

Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

Автори: Јелка Клеменц од Integrative Internal Security Governance и Ивана Боштјанчич Пулко од CEP Slovenia

Берлинскиот процес како актер на внатрешната безбедност и контра-тероризмот: Можности и препреки

Share