Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

Избори /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење

Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

Анкета: Претседателски избори 2019 – втор дел

Share