Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

Антикорупција /Извештај од испитување на јавното мислење /Инфографик

Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

Анкета: Помалку имотните граѓани не се убедени во борбата против корупцијата

Share