Анкета за работата на Собранието

Анкета за работата на Собранието

Јавно мислење /Област /Парламент /Публикација

Истражувањето на Јавното мислење за работата на Собранието може да го најдете на следниот линк:

Јавното мислење за работата на Собранието

Анкета за работата на Собранието

Share