Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на евроинтеграција (декември 2018) – Сет на отворени податоци

Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на евроинтеграција (декември 2018) – Сет на отворени податоци

Евроатланска интеграција /ЕУ интеграција /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење

Сет на отворени податоци од истражување на јавното мислење за перцепциите за интеграциите на Македонија кон Европската Унија спроведено во декември 2018

Анкета за перцепциите на граѓаните за процесот на евроинтеграција (декември 2018) – Сет на отворени податоци

Share