Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

Добро владеење /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Парламент

Институтот за демократија во рамки на проектот „Собранието под лупа“ спроведе теренска анкета на 1000 испитаници за перцепциите на граѓаните и јавноста за работата на Собранието во периодот од јули 2016  до август 2017. Анкетата е спроведена од 8 до 29 август 2017 и се однесува на работата на два парламентарни состави, односно составот до парламентарните избори и составот избран на изборите кои се одржаа во декември 2016.

Перцепциите на граѓаните и јавноста за работата на Собранието во периодот од јули 2016  до август 2017

Анкета: Граѓаните сѐ уште сметаат дека Владата го контролира Собранието

Share