Анализа на јавното мислење за медиумите во Македонија

Анализа на јавното мислење за медиумите во Македонија

Јавно мислење /Медиуми и комуникации /Област /Публикација

Анализата на јавното мислење за медиумите, може да го најдете на следниот лник: http://IDSCS-Analiza_na_mediumi_MKD.pdf

Анализа на јавното мислење за медиумите во Македонија

Share