Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  ЕУ /ЕУ интеграција /Извештај од испитување на јавното мислење /Јавно мислење /Спор за името

  Податоците од „Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)“ на проф. Иван Дамјановски во рамки на соработката на Фондацијата Конрад Аденауер и Институтот за демократија „Социетас цивилис“ со која од 2014 година започнаа со воспоставување на долгорочна база на податоци за јавната поддршка на пристапниот процес и членството на Македонија во ЕУ, укажуваат на повеќегодишниот опаѓачки тренд на поддршка за членство во Европската Унија во Македонија кој продолжува и во 2016 година. Сепак, поддршката на членството на Македонија во ЕУ е сѐ уште исклучителна висока –  77%, посебно доколку се има во предвид долгата стагнација во пристапниот процес.

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  Анализа на јавното мислење за македонскиот процес на пристапување кон Европската Унија (2014-2016)

  Share