Анализа на комисиската расправа за буџетот за 2020 година: Како се дебатираше во матичното работно тело?

Анализа на комисиската расправа за буџетот за 2020 година: Како се дебатираше во матичното работно тело?

Економија /Извештај од набљудување /Парламент

Анализа на комисиската расправа за буџетот за 2020 година: Како се дебатираше во матичното работно тело?

Анализа на комисиската расправа за буџетот за 2020 година: Како се дебатираше во матичното работно тело?

Share